Gizlilik Politikası ve Güvenlik


ReklamAlver(reklamalver.net), Site üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Kullanıcıları ile yaptığı Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

 Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Sitede çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Reklamalver, gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, Kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. 

Üyelik veya Site üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle Kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Reklamalver'e vermeleri gerekmektedir. Reklamalver, Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri Reklamalver veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Üye Bilgileri, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Reklamalver tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Reklamalver ve işbirliği içinde olduğu kişiler/kurumlar tarafından, Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. 

Reklamalver Site dâhilinde başka sitelere link verebilir. Reklamalver, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Üye Bilgileri; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içerir. Reklamalver, işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe Üye Bilgilerinizden herhangi birini Reklamalver'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Reklamalver, işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışında Kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. 

Bunlar; 
    -Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve sair yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kuralları gereği; 
   -Reklamalver ile Kullanıcılar arasında imzalanan Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi ve diğer sözleşmeler hükümleri gereği; 
   -Yetkili idari ve adli otorite tarafından talep edilmesi halleri ile; 
   -Üyelerin haklarının ve güvenliklerinin korunması için bilgi vermenin gerekli olduğu diğer hallerdir. 

Reklamalver, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

Reklamalver, Kullanıcılar ve Kullanıcıların Site kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin Kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Siteyi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış Kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya Kullanıcı e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. 

Google reklamlarının Siteye yönlendirilmesi esnasında Google Kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir. 

Reklamalver, tarafından Site dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Reklamalver ve işbirliği içindeki kişiler/kurumlar tarafından bu Kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Reklamalver, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Sitede yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Reklamalver'in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.


 
Site Kullanım Şartları

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), reklamalver.net (bundan böyle "Reklamalver" olarak anılacaktır) tarafından www.reklamalver.net ya da başka bir alan adı altındaki web sitesinde sunulan (bundan böyle "Site" olarak anılacaktır) hizmetlerden faydalanmak ve Site aracılığıyla reklam alıp verme sistemini kullanmak isteyen Kullanıcı ile Reklamalver arasında elektronik olarak düzenlenmiştir. 

Tanımlar
Bu Sözleşmede: 
Hizmet : Kullanıcıların reklam alıp reklam verme hizmetini; 
Kullanıcı/Üye : Sitede sunulan Hizmetlerden, bu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan hakiki veya hükmi şahısları, 
Site : www.reklamalver.net veya başka bir alan adı altındaki web sitesini, 
Üyelik Bilgileri : Kullanıcının/Üyenin Hizmete erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre ve sair bilgileri, 

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Kullanıcılara Site üzerinden kiralık reklam alanlarının ve diğer hizmetlerin ve fiyat bilgilerinin sunulması, Kullanıcının Site üzerinden yazılı talep ve onayı ile ilgili Reklamalver aracılığıyla kiralama işlemlerinin yapılması ve Tarafların bunlara ilişkin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 


SİTE, REKLAM ALMA VE REKLAM VERME HİZMETİ VEREN BİR PLATFORM NİTELİĞİNDEDİR. REKLAM ALMA VERME HİZMETİ KULLANICILAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞMEKTE OLUP, REKLAMALVER'İN BU KAPSAMDA HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTADIR. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA SİTE ARACILIĞIYLA KULLANICILARA REKLAMALVER TARAFINDAN VERİLECEK OLAN REKLAM ALANI KİRALAMA HİZMETİNE AİT TÜM HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK KİRALAYAN ŞAHISA VEYA KURUMA AİTTİR. 

2. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Kullanıcı, Siteden sunulan Hizmetlerden yararlanırken ve Sitedeki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, bu Sözleşmede yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, burada belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2.2. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, yetkili bir mahkemenin ya da resmi idari bir makamın kararı ile veya diğer Kullanıcılar ve/veya üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Reklamalver'in Kullanıcıya ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerek hak sahibi diğer kişilere açıklamaya yetkili olacağını; bu sebeple Reklamalver'den her ne nam altında olursa olsun tazminat dahil herhangi bir ücret talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2.2. Kullanıcının Reklamalver tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla, kullandığı Üyelik/Kullanıcı Bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Üyelik Bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcının ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Reklamalver'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

2.3. Kullanıcı, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Reklamalver, Kullanıcı tarafından Reklamalver'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmaktan sorumlu olmadığı gibi, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğuna ilişkin olarak da hiçbir şekilde taahhüt veya garanti vermemektedir. Reklamalver söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 

2.4. Kullanıcı, Reklamalver'in Kiralık Reklam Alanları ile ilgili olarak hiçbir sorumluluğu olmadığını, Reklamalver'in Üyeler ile Kullanıcıların bir araya getirildiği bir platform niteliğinde olduğunu, reklamın ayıplı olup olmadığı, kaçak olup olmadığı, niteliği, orijinalliği, reklam tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, reklamın aynı ile ilgili hiçbir konu hakkında taahhütte bulunmadığını ve garanti vermediğini kabul ve beyan eder. 

2.5. Kullanıcı, Site üzerinde gerçekleştirilen kiralama işleminin hiçbir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun Üye'nin reklam alanını kiralamaktan ve/veya teslim etmekten vazgeçmesi sebebiyle Reklamalver'den herhangi bir talep hakkı bulunmadığını, Reklamalver'den, kiralamak istediği aracın veya en az muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini ve bu konudaki muhatabının Üye'nin olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2.6. Kullanıcı Site üzerindeki işlemlerini sadece hukuka uygun amaçlarla gerçekleştirebilecektir. Kullanıcının, Site dahilinde yaptığı tüm işlem ve eylemlerden doğan hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Reklamalver ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Reklamalver, Kullanıcının işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

3. REKLAMALVER'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Reklamalver, Sitede sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Reklamalver, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Reklamalver'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Reklamalver tarafından yapılabilir. Bu değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin zamanında yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk tamamen Kullanıcıya aittir. 

3.2. Reklamalver, Sitede yer alan Kullanıcıların yükledikleri içerikleri veya Üyelik Bilgilerini, Kullanıcıların güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilme hakkına sahiptir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. 

3.3. Reklamalver, Kullanıcılar arasında Site üzerinden gerçekleşen ve Sitenin işleyişine ve/veya Sözleşme ve/veya Sitenin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Reklamalver tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcıyı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcının Site kullanımına, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya sürekli olarak, son verebilir. 

3.4. Kullanıcılar, Reklamalver ve Üyeler  hukuken bağımsız ve ayrı gerçek/tüzel kişiler olup, Reklamalver reklam alanı kiralama hizmetinin sağlayıcısı, uygulayıcısı ve/veya Üyelerin acentesi, bayii, vekili veya temsilcisi değildir. 

4. DİĞER HÜKÜMLER

4.1. Genel Olarak

4.1.1. Reklamalver, Kullanıcıların Site üzerinden aktardıkları bilgilerin üçüncü şahısların ellerine geçmesini önlemek için veri transferini mevcut güvenli yöntem olan SSL güvenlik yöntemini kullanarak gerçekleştirmektedir. 

4.1.2. Reklamalver, Site'de doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolünde olmayan üçüncü şahısların sahip olduğu başkaca web sitelerine, portallara veya dosyalara link verebilir. Söz konusu linkler sahibinden icazet alınmak kaydıyla reklam, referans v.b. çeşitli amaçlarla sağlanmış olabilir. Reklamalver, söz konusu linklerin içeriği ve bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin hiçbir garanti vermemekte olup Reklamalver'in bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

4.2. Site üzerinde bir değerlendirme ve puanlama sistemi bulunmaktadır. Kullanıcı, Sistem kapsamındaki değerlendirmelerini etik, ahlak ve hukuk kurallarına uygun olarak yapacağını, Reklamalver'in bu kapsamda her ne ad altında olursa olsun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Site kurallarına uymayan Kullanıcıların Site kullanımına ve/veya üyeliğine geçici veya sürekli olarak son verilebilecektir. 

4.3. Fikri Mülkiyet Hakları

4.3.1. Site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla veritabanı, arayüzü, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden Reklamalver'in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) Reklamalver'a ait ve/veya Reklamalver tarafından lisans altına alınmıştır. Kullanıcı, Reklamalver'un hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak ve işlemek hakkına sahip değildir. İşbu Sözleşme hükümleri dahilinde Reklamalver tarafından izin verilen durumlar haricinde Reklamalver'in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 

4.3.2. İşbu Sözleşme hükümleri dahilinde Reklamalver tarafından yazılı olarak önceden yetki verilmediği hallerde Reklamalver; hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Sitedeki başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 

4.4. Sözleşme Değişiklikleri
Reklamalver, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 

4.4. Mücbir Sebepler
Doğal afet, isyan, savaş, grev, altyapı sorunları, internet arızaları, Reklamalver'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılması mümkün olmayan haller de dahil olmak üzere hukuken mücbir sebep sayılan hallerde Reklamalver işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulmayacaktır. 


4.6. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır.  

4.7. Süre ve Fesih

4.7.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek süresiz olarak akdedilmiştir. 

4.7.2. Reklamalver, Kullanıcının işbu Sözleşme hükümlerini ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin diğer kuralları ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, diğer tüm yasal hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir: 
- Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, 
- Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması, 
- Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan işlem ve fiillerde bulunması. 

4.8. Tebligat

4.8.1. İşbu Sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Kullanıcının belirtilen elektronik posta adresi, Siteye kayıt esnasında bildirdiği elektronik posta adresidir. 

4.8.2. Kullanıcı elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, Reklamalver'e yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır. 

4.9. Yürürlük
İşbu Sözleşme Kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.